روغن پنوماتیک

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

روغن‌های نیمه سنتتیک بروگارولاس برای روانکاری سیستم‌های پنوماتیک مناسب هستند. این روغن‌ها بدون ایجاد امولسیون ، مانع خوردگی اجزای سیستم پنوماتیک (سوپاپ‌ها، توزیع‌کنندگان، فیلتر و غیره) می‌شوند

 

 

محصولات     ویسکوزیته های موجود ویژگی‌ها و کاربردها
BESLUX Neulub ISO 15,22,32,46 روغن‌ نیمه سنتتیک، بدون ایجاد امولسیون ، مانع خوردگی اجزای سیستم پنوماتیک (سوپاپ‌ها، توزیع‌کنندگان، فیلتروغیره

 

Search