مشتریان ما

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

لیست برخی از مشتریان ما:

 

 1 شرکت مگا موتور    6 صنایع موتور ساری بشل
2 شرکت محور سازان کوشا    
7 شرکت شونیز
3 شرکت ماشین سازی تبریز  8 ماشین سازی اراک
4 شرکت بهران موتور سایپا  9 شرکت محور سازان ایران خودرو
5 شرکت میراب    
       
       
       
       
       

 

Search