درباره ما

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 شرکت "مهندسی پتروزیست فناور" با اتکا بر تجارب گذشته و تکنولوژی روز در زمینه مدیریت فرآیندهای روانکاری و نماینده انحصاری شرکت-های بین المللی فعال در فرآیند روانکاری افتخار خود می¬داند تا همگام با تلاشگران عرصه صنعت کشور نقش موثر هرچند اندک در ارتباط با دانش فنی بکارگیری روانکار با رعایت مسایل زیست محیطی و تأمین بموقع و سریع توأم با تضمین کیفیت محصولات و ارائه آموزش¬هاي فنی و ارائه خدمات فني و مهندسي در زمينه تصفیه پسابهای ناشی از روانکارها به عنوان بخشی از سرویس¬های قبل،حین و بعد از تأمین محصول ایفا نماید.
بدیهی است تجارب بیش از ده سال کادر فنی متخصص این شرکت در زمینه مذکور و رضایتمندی مشتریان حاضر این شرکت در ارتباط با سرویس¬های ارائه شده شامل آموزشهای فنی و بروز جهان و ايران، تستهای محیطی و کیفی عملکرد محصول، انجام تست¬های مکرر و مدون در آزمایشگاه¬های معتبر اروپایی، تأمین بموقع و سریع حتی در شرایط کنونی تحریم¬ها همگی منبعث از نگرش اعضاء هیئت مدیره و فلسفه اعتقادي آنها در کمک به حل مسائل روانکارهای صنایع داخلی بوده، موید این امر است

Search